สถานที่ท่องเที่ยว : ไหว้พระ ๙ วัด

05 ม.ค. 62

เทศบาลตำบลนกออก ขอเชิญท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ๙ วัด ๙ บุญ ค้ำจุนพระพุทธศาสนา

หากท่านใดสนใจ สามารถติดต่อได้ที่เทศบาลตำบลนกออก หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๔๔๔ ๒๕๙๗

หรือติดต่อศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยว ๐๘๔ ๖๐๕๐๓๗๑ ในวันและเวลาราชการ

 

วัดนกออก

วัดม่วงสระน้อย

วัดหงษ์

วัดโคกสระน้อย

 

วัดป่านางเหริญ

วัดหนองศาลา

วัดโพนทราย

วัดขุนละคร

วัดหลุมข้าว