เจ้าหน้าที่ออกสำรวจข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นหมู่ที่1บ้านบุโกรก

22 ก.พ. 62