หัวหน้าส่วนราชการ

นายสังคม ทะสุนทร
ปลัดเทศบาลตำบลนกออก

นายสังคม ทะสุนทร

ปลัดเทศบาลตำบลนกออก

นายจำรอง คูณมา
รองปลัดเทศบาลตำบลนกออก

นายจำรอง คูณมา

รองปลัดเทศบาลตำบลนกออก