ลอกคลองหมู่ที่ 10

02 ส.ค. 65

เทศบาลตำบลนกออก ร่วมกับสำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ทำความสะอาด ลอกคลองยางหมู่ที่ 10  กำจัดวัชพืช  เตรียมความพร้อมในการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน  โดยดำเนินกิจกรรมลอกคลองยางรวม 4 วัน