มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย

28 ก.ย. 65

วันที่  27  กันยายน  2565  นายกเทศมนตรีตำบลนกออก  และคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ปลัดเทศบาล  และพนักงานได้เดินทางไปมอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ไฟไหม้บ้าน 1  หลังคาเรือน  หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งจาน ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา