ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย-ประจำปีงบประมาณ-2566

04 ต.ค. 65

ประกาศ-เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย-ประจำปีงบประมาณ-2566