ตรวจเยี่ยมฉีดวัคซีน

13 ก.ย. 64

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนกออก  ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนตำบลนกออก ที่ออกมาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19  ในวันที่ 13  กันยายน  2564  ณ วัดนกออก  ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา