ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่

02 ส.ค. 65

เมื่อวันที่  26  กรกฎาคม  2565  พื้นที่เทศบาลตำบลนกออก  ได้รับผลกระทบจากพายุฝน ลมกรรโชกแรง  ทำให้บ้านเรือนในพื้นทื่เทศบาลตำบลนกออกหลายหมู่บ้าน  ได้รับความเสียหาย  ต้นไม้ล้มขวางทางสัญจรไปมา  บ้านเรือนได้รับความเสียหาย สายไฟฟ้าขาด

เทศบาลตำบลนกออก ได้ทำการช่วยเหลือเปิดทางจราจร  และเข้าช่วยเหลือบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบ  โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน  สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  และประชาชนในพื้นที่ตำบลนกออก  ซึ่งได้บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว  เทศบาลขอขอบคุณผู้ให้การช่วยเหลือทุกท่านมา ณ โอกาสนี้