กิจกรรม Big cleaning day ๕๗

01 ต.ค. 57

เทศบาลจัดกิจกรรม Big cleaning day ๕๗  มุ่งสู่มาตรฐาน ๕ส พื้นที่สำนักงานในวันที่  ๑๖  กันยายน  ๒๕๕๗