โครงการเสริมสร้างความรักสามัคคี บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม

27 มิ.ย. 57

จังหวัดนครราชสีมา  จัดโครงการเสริมสร้างความรักสามัคคี  บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  จังหวัดเคลื่อนที่โดยออกใหบริการประชาชนใน ณ วัดม่วงสระน้อย  ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  ในวันอังคารที่  24  มิถุนายน  2557 มีการแสดงต่างๆ  มีการจัดบูธสินค้าโอทอปจากอำเภอต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย