โครงการอบรมความรู้ให้พนักงานและประชาชนด้านกฎหมาย

22 ก.ค. 62

เทศบาลตำบลนกออก จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและประชานด้านกฎหมายประจำปี ๒๕๖๒
ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนกออก