โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาวประจำปี ๒๕๕๘

11 ก.พ. 58

เทศบาลตำบลนกออก จัดโครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว  โดยการมอบผ้าห่มให้กับประชาชนตำบลนกออก

ประจำปี  ๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘