โครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ

17 มี.ค. 60

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดโครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ มีนาคม  ๒๕๖๐

เพื่อลดปัญหาการจมน้ำของเด็กในช่วงปิดภาคเรียนสอนให้เด็กรู้จักเอาตัวรอด และช่วยเหลือเพื่อนได้อย่างถูกวิธี