โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน

22 เม.ย. 62

เทศบาลตำบลนกออก  จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชนและผู้นำหมู่บ้าน ณ พื้นที่จังหวัดเลย