โครงการชุมชนสะอาดปราศจากโรคประจำปี๒๕๕๘

17 ธ.ค. 57

กองทุน สปสช.เทศบาลตำบลนกออก ได้จัดกิจกรรมโครงการชุมชนสะอาดปราศจากโรค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘