เทศบาลร่วมพิธีถวายพระพร

08 ส.ค. 59

คณะผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล  ร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามมกุฏราชกุมาร ๒๘ กรกฎาคม  ๒๕๕๙