เทศบาลตำบลนกออก ร่วมลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

08 พ.ย. 59

คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราขการ  พนักงานเทศบาล 

ประธานชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลนกออก  ร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช