ออกสำรวจแผนที่ภาษี

22 ส.ค. 62

ประกาศ ๆ
เทศบาลตำบลนกออก จะออกดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลนกออก. ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม. ถึงวันที่. 30 ธันวาคม 2562   เทศบาลขอความร่วมมือจากท่าน หากทีมสำรวจเข้าสอบถามข้อมูล     ช่วยให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ที่สำรวจด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ