ออกสำรวจการกำจัดน้ำเสีย

06 ส.ค. 63

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ออกสำรวจการกำจัดน้ำเสียในพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งจาน