หลุมธนาคารน้ำใต้ดินตำบลนกออก

09 ก.ย. 62

เทศบาลตำบลนกออก ดำเนินการขุดหลุมธนาคารน้ำใต้ดินในเขตพื้นที่ตำบลนกออก

โดยเฉพาะบริเวณน้ำท่วมขัง  เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่