วันแม่แห่งชาติ

12 ส.ค. 62

เทศบาลตำบลนกออก  ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒

โดยมีกิจกรรม ช่วงเช้า ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  ลงนามถวายพระชัยมงคล  และช่วงเย็นร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร

   ณ  หน้าที่ว่าการอำเภอปักธงชัย

ในการนี้  อำเภอปักธงชัย  ได้มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นตำบลนกออก ให้กับ นางอัมพร  ภมรวิริยะ  ข้าราชการบำนาญ

เพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลสืบต่อไป