วันเทศบาลและกีฬาสัมพันธ์วันท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๙

26 เม.ย. 59

เทศบาลตำบลนกออก เข้าร่วมกิจกรรมวันเทศบาล  และร่วมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์วันท้องถิ่น  อำเภอปักธงขัย  วันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๙