วันท้องถิ่นไทยประจำปี๒๕๖๒

18 มี.ค. 62

เทศบาลตำบลนกออก จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๘ มีนาคม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ 

ในการนี้ ได้จัดกิจกรรมการปฏิญาณตนในการเป็นข้าราชการที่ดีและพัฒนาทำความสะอาดถสานที่ทำงาน