ร่วมประชุมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

07 ก.ค. 64

เทศบาล ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อสม. สมาชิกสภาเทศบาล และรร.วัดม่วง ร่วมประชุมหาแนวทาง จัดเตรียมสถานที่ เพื่อกักตัวกลุ่มเสี่ยง หรือผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลนกออก เพื่อเป็นการป้องกันติดเชื้อเข้าสู่ชุมชน