ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกั้นดินคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางสำรอง ทอนสระน้อย ถึงสามแยกบ้านไร่

27 ม.ค. 66

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกั้นดินคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางสำรอง ทอนสระน้อย ถึงสามแยกบ้านไร่