พิธีเปิดโครงการวางท่อระบายน้ำเพื่อการเกษตร

13 ก.ค. 59