ประชาสัมพันธ์ผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายเลิศ ศิลป์ธรรมดี ถึง บ้าน ร.ต.อ.สมศักดิ์ เชยสระน้อย

06 ม.ค. 66

ประชาสัมพันธ์ผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายเลิศ ศิลป์ธรรมดี ถึง บ้าน ร.ต.อ.สมศักดิ์ เชยสระน้อย ชุมชนที่ ๙