ประชาสัมพันธ์ผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากสามแยกวัดป่าสระน้อย ถึง สวนป่าสิริกิติ์

06 ม.ค. 66

ประชาสัมพันธ์ผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากสามแยกวัดป่าสระน้อย ถึง สวนป่าสิริกิติ์