ประกาศราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกั้นดินคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางสำรอง ทอนสระน้อย ถึง สามแยกบ้านไร่

17 ม.ค. 66

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกั้นดินคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางสำรอง ทอนสระน้อย ถึงสามแยกบ้านไร่