นายปราโมทย์ สิทธิ์ปราโมทย์ นายกเทศมนตรีตำบลนกออก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมชมกิจกรรมการแข่งขันประกวด “สาวงามอำเภอปัก” ในงานเทศกาลผ้าไหมปักธงชัย และของดีเมืองโคราช ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 9 – 15 ธันวาคม 2565

16 ธ.ค. 65

เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565
นายปราโมทย์ สิทธิ์ปราโมทย์ นายกเทศมนตรีตำบลนกออก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมชมกิจกรรมการแข่งขันประกวด “สาวงามอำเภอปัก” ในงานเทศกาลผ้าไหมปักธงชัย และของดีเมืองโคราช ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 9 – 15 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอปักธงชัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างค่านิยมให้กับผ้าไหมปักธงชัย ส่งเสริมให้อำเภอปักธงชัย เป็นศูนย์กลางผ้าไหมคุณภาพดี รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ของดีเมืองโคราช และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา