นายปราโมทย์ สิทธิ์ปราโมทย์ นายกเทศมนตรีตำบลนกออก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลนกออก ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

06 ธ.ค. 65

วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

นายปราโมทย์ สิทธิ์ปราโมทย์ นายกเทศมนตรีตำบลนกออก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลนกออก ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ หอประชุมอำเภอปักธงชัย