ทำความสะอาดริมคลองชลประทาน

02 มิ.ย. 59

ประชาชนตำบลนกออก  ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดบริเวณริมคลองชลประทาน