ต้อนรับคณะศึกษาดูงานอบต.นิคมลำนารายณ์

17 ก.พ. 60

เทศบาลตำบลนกออก  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานผู้สูงอายุจากองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ 

อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี