งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๙

12 ม.ค. 59

เทศบาลตำบลนกออก  ร่วมกับ โรงเรียนวัดม่วง  จัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ณ โรงเรียนวัดม่วง

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม  ๒๕๕๙  และร่วมพิธีเปิดสนามเด็กเล่น  BBL  โรงเรียนวัดม่วงสระน้อย

โดยมีนายปราโมทย์  สิทธิ์ปราโมทย์  เป็นประธาน