กิจกรรมหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด

04 ก.ย. 57

เทศบาลตำบลนกออก  ร่วมกับศูนย์ ๓  วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวนกออก  จัดกิจกรรมหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติดชุมชนโคกสระน้อย    ภายใต้การดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว  ณ  โรงเรียนวัดโคกสระน้อย หมู่ที่ ๓  ต.นกออก