กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๐

19 ม.ค. 60

เทศบาลตำบลนกออก  จัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่  ๑๔  มกราคม  ๒๕๖๐  ณ โรงเรียนวัดโคกสระน้อย