กิจกรรมวันสงกรานต์

16 เม.ย. 64

เทศบาลตำบลนกออก  จัดโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์  ได้จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ  และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุตำบลนกออก