การสำรวจข้อมูลภาคสนามของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

10 ม.ค. 66

การสำรวจข้อมูลภาคสนามของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566