ออกสำรวจทรัพยากรท้องถิ่นหมู่ที่ 3 บ้านโคกสระน้อย

26 ก.พ. 62