กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายกฤติ ศิริกาญจนพงศ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม

นายกฤติ ศิริกาญจนพงศ์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นางสาววงวาส จันทร์ลุน
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

นางสาววงวาส จันทร์ลุน

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

นายบรรยงค์ สังสระน้อย
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

นายบรรยงค์ สังสระน้อย

พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

นายมิ้ง พิงสระน้อย
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ

นายมิ้ง พิงสระน้อย

พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ

ว่าง
จ้างเหมาประจำรถบรรทุกขยะ

ว่าง

จ้างเหมาประจำรถบรรทุกขยะ

ว่าง
จ้างเหมาประจำรถบรรทุกขยะ

ว่าง

จ้างเหมาประจำรถบรรทุกขยะ

นายเปรม ลาภาสระน้อย
จ้างเหมา

นายเปรม ลาภาสระน้อย

จ้างเหมา

ว่าง
จ้างเหมา

ว่าง

จ้างเหมา

ว่าง
จ้างเหมา

ว่าง

จ้างเหมา

ว่าง
จ้างเหมา

ว่าง

จ้างเหมา