อุทกภัยปี2564

28 ก.ย. 64

คณะผู้บริหาร ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย  และดำเนินการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือนร้อนในเบื้องต้น