o21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ

02 มี.ค. 64

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เพิ่มเติมครั้งที่3)

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔(เพิ่มเติมครั้งที่2)

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เพิ่มเติมครั้งที่1)

ประกาศเผยพแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔