โครงการอบรมโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด

05 มิ.ย. 62

เทศบาลตำบลนกออก  จัดโครงการอบรม  โรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติด  โดยนำนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลนกออก  ได้แก่ โรงเรียนวัดทุ่งจาน โรงเรียนวัดม่วง  โรงเรียนวัดหงษ์ โรงเรียนวัดโคกสระน้อย