อุทกภัยตำบลนกออก

09 พ.ย. 63

เทศบาลตำนกออก  ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลนกออก  โดยการนำถุงยังชีพ  และข้าวกล่องแจกให้กับผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน  และได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี