ออกสำรวจแหล่งน้ำเสีย

03 ส.ค. 63

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ออกสำรวจแหล่งน้ำเสียในพื้นที่  หมู่ที่ 3  และดำเนินการฉีดน้ำล้างน้ำเสียภายในท่อระบายน้ำ