วันแม่แห่งชาติ

26 ส.ค. 56

คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพร

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ

ณ ลานเอนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอปักธงชัย ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม  ๒๕๕๖