วันสงกรานต์ประจำปี ๖๑

25 เม.ย. 61

เทศบาลตำบลนกออก จัดโครงการสืบสานประเพณี วันสงกรานต์  ประจำปี ๒๕๖๑

โดยจัดขบวนรถบุพชาติ การแข่งขันประกวดก่อกองพระทราย  การประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี

การประกวดหนูน้อยสงกรานต์  และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ