ร่วมขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์

22 เม.ย. 62

เทศบาลตำบลนกออก  ร่วมขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในงาน อุ่นไอรัก บทเพลงพระราชนิพนธ์  ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอปักธงชัย