ปลูกต้นไม้

13 ก.ค. 59

เทศบาลตำบลนกออก ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลนกออก 

ร่วมกันปลูกต้นไม้ในเขตสำนักงานเทศบาลตำบลนกออก