ประชาสัมพันธ์ผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนายชั้น ใสสระน้อย ถึง ถนนทุ่งตาลัก

06 ม.ค. 66

ประชาสัมพันธ์ผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนายชั้น ใสสระน้อย ถึง ถนนทุ่งตาลัก ชุมชนที่ ๗